Activiteitenmarkt Houten

Op zaterdag 6 september werd in Houten weer de jaarlijkse activiteitenmarkt georganiseerd. Net als voorgaande jaren was ook dit jaar Stichting Aikido Kyorakukan weer van de partij. Dit jaar gelukkig op een betere plek dan vorig jaar.

De plek was dusdanig dat er zelfs ruimte was om een mat neer te leggen. Het enige wat hiervoor nodig was, was droog (mooi) weer en wat Aikidoka’s die het lef hadden/hebben. Met die Aikidoka’s zat het wel goed, alleen de weergoden hadden andere plannen dan wat Piet P. eerder deze week had voorspeld. Bij de opening van de activiteitenmarkt kwam het met bakken uit de lucht …… Maar gelukkig werd het rond 11 uur droog en zelfs warm (benauwd). En konden de Aikidoka’s Floortje, Meike en Megan (Akikids) en Michal , Marinda, Wil, Hans vd V, Frènts, Casper, Eric W en ondergetekende naar hartenlust rollen en technieken laten zien.

Het flyeren, de stand bemanning en de koek en zopie werden afwisselend door de Aikidoka’s voor hun rekening genomen, aangevuld met Nita, Erica en Cora.
Dat de verschillende Budo sporten elkaar niet hoeven te bijten bleek ook vandaag weer, de Judo vereniging maakte tijdens de rust gebruik van de mat en ook werden geïnteresseerden over en weer naar elkaar toe gestuurd. Voor volgend jaar is al contact gelegd om gezamenlijk met de Judo vereniging – de karate vereniging en uiteraard Kyorakukan een mat neer te leggen.

Met voldoende aanloop, een hoop geïnteresseerden kunnen we terug kijken op een geslaagde dag. Of er ook nieuwe zieltjes zijn gewonnen? De tijd zal het ons leren. Speciale dank gaat uit naar Eric die de kar voor de activiteiten heeft getrokken.

Ernst